∗ Home » Khóa học
guitar-1

Guitar Đệm Hát

Lớp học guitar dành cho người mới bắt đầu tập đánh. Người đã có kinh nghiệm muốn cải thiện kỹ năng để trở thành guitar chuyên nghiệp. Hãy đến với chúng tôi để được đào tạo, trải nghiệm và tiến bộ hơn nữa.

piano

Khóa Lớp Piano

Lớp học piano đào tạo học viên căn bản từ chưa một lần chạm phím đàn đến những học viên đã có kỹ năng cứng muốn nâng cao trình độ. Lớp học còn có đàn cho học viên đến tập luyện ngoài khung giờ khóa học chính.

organ

Lớp Organ

Chúng tôi nhận đào tạo học viên Organ. Sau khi học, học viên có thể đàn đệm tự hát, đệm hát hội nhóm, sự kiện. Đến với trường nhạc, học viên còn được sử dụng đàn để tập luyện ngoài giờ học chính khóa.

guitar-1

Guitar Finger Style

Lớp học guitar dành cho người mới bắt đầu tập đánh. Người đã có kinh nghiệm muốn cải thiện kỹ năng để trở thành guitar chuyên nghiệp. Hãy đến với chúng tôi để được đào tạo, trải nghiệm và tiến bộ hơn nữa.

piano

Violon

Lớp học piano đào tạo học viên căn bản từ chưa một lần chạm phím đàn đến những học viên đã có kỹ năng cứng muốn nâng cao trình độ. Lớp học còn có đàn cho học viên đến tập luyện ngoài khung giờ khóa học chính.

organ

UKULELE

Chúng tôi nhận đào tạo học viên Organ. Sau khi học, học viên có thể đàn đệm tự hát, đệm hát hội nhóm, sự kiện. Đến với trường nhạc, học viên còn được sử dụng đàn để tập luyện ngoài giờ học chính khóa.

guitar-1

Guitar Classic

Lớp học guitar dành cho người mới bắt đầu tập đánh. Người đã có kinh nghiệm muốn cải thiện kỹ năng để trở thành guitar chuyên nghiệp. Hãy đến với chúng tôi để được đào tạo, trải nghiệm và tiến bộ hơn nữa.

piano

Đệm thánh ca

Lớp học piano đào tạo học viên căn bản từ chưa một lần chạm phím đàn đến những học viên đã có kỹ năng cứng muốn nâng cao trình độ. Lớp học còn có đàn cho học viên đến tập luyện ngoài khung giờ khóa học chính.

organ

Trống Cajon

Chúng tôi nhận đào tạo học viên Organ. Sau khi học, học viên có thể đàn đệm tự hát, đệm hát hội nhóm, sự kiện. Đến với trường nhạc, học viên còn được sử dụng đàn để tập luyện ngoài giờ học chính khóa.

guitar-1

Guitar Semi

Lớp học guitar dành cho người mới bắt đầu tập đánh. Người đã có kinh nghiệm muốn cải thiện kỹ năng để trở thành guitar chuyên nghiệp. Hãy đến với chúng tôi để được đào tạo, trải nghiệm và tiến bộ hơn nữa.

piano

Đệm thánh ca

Lớp học piano đào tạo học viên căn bản từ chưa một lần chạm phím đàn đến những học viên đã có kỹ năng cứng muốn nâng cao trình độ. Lớp học còn có đàn cho học viên đến tập luyện ngoài khung giờ khóa học chính.

organ

Guitar Semi

Chúng tôi nhận đào tạo học viên Organ. Sau khi học, học viên có thể đàn đệm tự hát, đệm hát hội nhóm, sự kiện. Đến với trường nhạc, học viên còn được sử dụng đàn để tập luyện ngoài giờ học chính khóa.